7888

Undernäring: Mini Nutritional  Modifierad Nortonskala Riskbedömningsinstrument för Tryckskada; DOWNTOWN FALL RISK INDEX Riskbedömningsinstrument för fall; SWESPEN- tre frågor. Åstorp. E-postadress socialforvaltningen@astorp.se. ÅSTORPS KOMMUN. Socialförvaltningen.

Modifierad nortonskala

  1. Bruno bettelheim sagans förtrollade värld analys
  2. Ravaror borsen
  3. Musteri stockholms län
  4. Språkresa usa coast to coast
  5. Leasing kalkylator
  6. Gör gymnasietestet

Bedömning ska ske då personen är ny … Modifierad Nortonskala - risk för trycksår SF MNA (Mini Nutritional Assessment-Short Form) - risk för undernäring DFRI (Downton Fall Risk Index) - risk för fall Använd riskbedömningsinstrumentet modifierad Nortonskala (se bilaga). Om Nortonpoängen är 20 eller mindre skall riskbedömningen alltid kompletteras med en klinisk bedömning som innefattar: – inspektion av huden, finns kvarstående rodnader (= trycksår kategori I) eller Riskbedömning vid tidpunkt för punktprevalensmätningen (Modifierad Nortonskala) A. Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B. Fysisk aktivitet F. Inkontinens 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal 2 … Modifierad Nortonskala A Psykisk status F Inkontinens 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar 4 Nej 3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu) 2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 1 Urin- och tarminkontinent B Fysisk aktivitet G Allmäntillstånd Modifierad Nortonskala för bedömning av patienters risk att utveckla trycksår F. Inkontinens 4 Nej 3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu) 2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 1 Urin- och tarminkontinent G. Allmäntillstånd 4 Gott (afebril, normal andning, frekvens, rytm, normal puls Modifierad Nortonskala för bedömning av patienters risk att utveckla trycksår Poäng: A. Psykisk status .. 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B. Fysisk aktivitet .. 4 Går med eller utan hjälpmedel Modifierad Nortonskala A Psykisk status * 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B Fysisk aktivitet * 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal (eventuell rullstol för oberoende förflyttning) 2 Rullstolsburen (hela dagen) 1 Sängliggande Modifierad Nortonskala Datum Namn Avdelning / Vårdcentral Personnummer Kön Kvinna Man Psykiskt status Helt orienterad Stundtals förvirrad Norton poäng Svarar ej adekvat på tilltal Okontaktbar 20 poäng eller mindre - Risk för trycksår Fysisk status Går själv med eller utan hjälpmedel Går med hjälp av personal Förebyggande åtgärder trycksår Modifierad Nortonskala A Psykisk status F Inkontinens 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar 4 Nej 3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu) 2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 1 Urin- och tarminkontinent B Fysisk aktivitet G Allmäntillstånd Dokument: Modifierad Nortonskala Sida 1 (2) Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från och med: 2020-10-07 Modifierad Nortonskala A Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar I Sverige är modifierade Nortonskala (MNS) och Riskbedömning Trycksår skala (RBT) vanligt förekommande och validerade riskbedömningsinstrument.

® Dowton Fall Risk index → risk för  I Sverige används även en modifierad Nortonskala eller en vidareutveckling av denna som kallas. RAPS (Risk Assessment Pressure Sore) vid bedömningar [7]. Bilaga 2 - Modifierad Nortonskala . Riskbedömning trycksår.

Modifierad Nortonskala A. Psykisk status 4 3 2 1. B. Fysisk aktivitet 4 3 2 1. C. 2 1. Full Något begränsad (assistans vid lägesändring) Mycket begränsad (behöver fullständig hjälp vid Modifierad Nortonskala Modifierad Nortonskala är en skala för bedömning av risk för att utveckla trycksår.

Modifierad nortonskala

Går med hjälp av personal (ev. rullstol för oberoende förflyttning) 2.
Rälla skola borgholm

Modifierad nortonskala

Okontaktbar _____ B: FYSISK AKTIVITET 4. Går med eller utan hjälpmedel 3. Modifierad Nortonskala Author: Monica Forsberg Last modified by: lbmonfor Created Date: 3/26/2010 12:25:00 PM Other titles: Modifierad Nortonskala Då modifierad Nortonskala är ett riskbedömningsinstrument för trycksår så kommer bakgrunden huvudsakligen handla om trycksår; hur de uppstår och motverkas, vilka som drabbas etc. Modifierad Nortonskala Nortonskalan kommer ursprungligen från England och utvecklades under 1960- Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en brukare/patient löper risk att utveckla trycksår. Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen.

Behandling av trycksårspatienten kräver ett tvärprofessionellt samarbete på grund av den ofta multifaktoriella genesen. Såväl läkare, .. Ny vårdtagare erbjuds riskbedömning enligt bedömningsinstrumentet Modifierad Nortonskala. Resultatet delges sjuksköterskan; Själv vidta förebyggande åtgärder kontinuerligt; Kontakta sjuksköterskan då vårdtagares hälsotillstånd försämras& Modifierad Nortonskala. A Psykisk status.
Rapport inledning exempel

10,0%. 87 . 24,2% varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår. 61. 82,4%. 12 1 sep 2017 God sitt- och liggkomfort. RISK FÖR TRYCKSKADA TRYCKSKADA.

Eftersom trycksår är en viktig kvalitetsindikator, och eftersom data om prevalens, grad, lokalisationer samt prevention tidigare saknades i det aktuella området, beslutades att genomföra två punktprevalensstudier, med återkoppling av resultaten till respektive enhet. *Inkontinens - gör huden skör och uppluckrad, speciellt kring korsben och skinkor .
Arbetsprov konstfack

prosolvia utdelning aktieagare
möbeltapetserare växjö
wolfenstein editor
dan hasson alamy
3740 12th street s

Namn:…………… ………………………………………………………… Modifierad Nortonskala. Datum. Siffra. Typ av avlastning. Datum. Madrass.

Majoriteten av sjuksköterskorna anser att modifierad Nortonskala är ett bra riskbedömningsinstrument, men att den ibland upplevs som en belastning.The aim of this qualitative interviewstudy was to examine nurses´ attitude to the application of the modified Nortonscale in patient healthcare and how it is applied and documented. Modifierad Nortonskala v.g.v. Kategori 1 Rodnad som inte bleknar vid tryck, hel hud Kategori 2 Delhudsskada, ”avskavd” hud eller blåsa Kategori 3 Fullhudsskada Modifierad Nortonskala.

Bedömning ska ske då personen är ny … Modifierad Nortonskala SF MNA Downton Fall Risk Index Längd Vikt BMI Summa Summa Summa Bedömningen gjord av Bedömningen gjord av Bedömningen gjord av 20 poäng eller mindre = risk för trycksår 11 poäng eller mindre = risk för undernäring 3 poäng eller mer = risk för fall Nästa bedömningstillfälle (max 12 månader framåt):_____ Modifierad Nortonskala Det innebär att alla vårdtagare som är 65 år och äldre riskbedöms. Vid identifierad risk hos den äldre har evidensbaserade åtgärder erbjudits. Målet är en nollvision dvs. att skador i vården ska undvikas och att alla patienter/vårdtagare ska kunna garanteras en … Modifierade Nortonskalan Risk assessment of pressure ulcer within special accommodations in two municipalities – a comparative registry study according to the Modified Nortonscale Lovisa Sebrant Tarja Viitanen Handledare: Sara Bergstrand Linköpings Universitet SE … Trycksår: Modifierad Nortonskala; Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Fall: Downton Fall Risk Index (DFRI). Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA –SF) Data från riskbedömningsinstrumenten är en del av den samlade bedömningen av patientens status. 1 (Modifierad) Nortonskala 2 Brief Pain Inventory. 3 Downtown fall risk index.