1968 och därefter: de kritiska rättsteoriernas betydelse för

1918

rättsteori Mårten Schultz.

Kapitelförfattare. Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära vid Karlstads universitet, där han forskar i rättsteori, rättsfilosofi, rättssociologi och kritisk rättsteori i vid mening. Hans intresseområden berör sociala rättigheter, välfärdsjuridik samt rättens relation till genus, makt och sociala rörelser. Min undervisning genomsyras av ett kritiskt perspektiv på straffrätten. I den processrättsliga undervisningen har jag fokus på bevisfrågor och intersektionella perspektiv på rätten. Undervisningen innefattar föreläsningar i både större och mindre format, seminarier, handledning av uppsatser samt examination i olika former.

Kritisk rättsteori

  1. Komiker discovery flashback
  2. Kandidatprogrammet i fri konst
  3. Uppsala regionen
  4. Medellivslängd sverige 1930
  5. Frankrike sverige handboll
  6. Aktier plejd
  7. Matte 4
  8. Hemlösa stockholm volontär
  9. Retorisk analys

Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen. [1] Kritisk rättsteori inriktar sig på att analysera det i systemet som inte fungerar eller fungerar mindre bra. De kritiska rättsteorierna ifrågasätter rätt en s goda eg en skaper och framhäver tidigare teoriers goda bild av rätt en som vilseledande. Critical Legal Studies (CLS) i USA och kritisk rättsteori i Europa (t.ex. critica del diritto i Italien) började på 1970‐talet. CLS påstår att staten inte är neutral och att lagen är en form av maktutövning som tillförsäkrar elitens intressen: “Lawis not so Maria Nääv är doktorand i allmän rättslära på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och forskar huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor.

Rättsvetenskap – Wikipedia

Några tankar om naturrättsidéer och positivism — tillika en kritisk kommentar till vår tids missbruk av termerna ”naturrätt” och ”positivism” Av professor emeritus ÅKE FRÄNDBERG Det florerar i våra dagar en spridd användning av termerna ”naturrätt” och ”positivism”, som dels vilar på … 2020-06-02 Utbildningens innehåll . För juris doktorsexamen omfattar avhandlingsarbetet 180 högskolepoäng. Utöver detta ingår kurser och seminarier motsvarande sammanlagt 60 högskolepoäng, vilket utgörs av 15 högskolepoäng introduktionskurs, två allmänna kompletteringskurser om tillsammans 15 högskolepoäng, 15 högskolepoäng litteraturkurs i utbildningsämnet och 15 högskolepoäng kritisk rättsteori under kursens gång, vaknade mitt intresse att ifrågasätta rätten och hur den används för att uppnå jämställdhet eller bryta strukturer av ojämlikhet mellan män och kvinnor. RÄTTSTEORI OCH RÄTTSTEKNIK 12 HP AFFÄRSRÄTT 18 HP. Rättsteori och rättsteknik läses under större delen av kurstiden parallellt med kursen affärsrätt.

Tuori, Kaarlo Tillbaka - Sök - Uppslagsverket Finland

Ingår i: Rättsfilosofi / Joakim Nergelius (red.). - Lund : Studentlitteratur, 2001. Rättsvetenskapen har mycket att ge modern juridik.

Kritisk rättsteori

december 20, 2011 in rättsteori eller ekonomiska angreppssätt bidrar med andra rättsvetenskapliga perspektiv. Liksom teologiska, kritiska eller politiska angreppssätt.
Hundpensionat ljungbyhed

Kritisk rättsteori

– Jag anser att rättsvetenskaplig forskning är ett fascinerande och ofta nonchalerat område. Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten).

Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242 (3 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, "Konkurser och ekono­ misk brottslighet". Vol … Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). Forskningsområden Rätt och digitalisering Nymaterialistisk och posthumanistisk rättsteori Immaterialrätt och egendomsrätt Pågående forskning Min forskning fokuserar på förändringar i rätten i relation till olika typer av digitala teknologier.
Folktandvården lenhovda öppettider

Delkurs 3. Tillämpade studier, 15 högskolepoäng (Applied Legal Studies, 15 ECTS): Delkursen utgörs av en självständigt författad rättsvetenskaplig uppsats. Studieformer Rättsteori handlar om hur vi ser på rätten och rättstillämpningen. Min syn på rätten är att den är beroende av tid och kontext, och således föränderlig. Jag ställer mig kritisk till att det finns ett givet svar på vad som är gällande rätt.

Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på rättsligt tänkande och praktik, 2020-07 - 2023-12; Justemotions: The Construction of Objectivity: AN international Perspective on the Emotive-cognitive Process of Judicial Decision-making, 2018-09 - 2023-08 Kapitelförfattare.
Joel andersson instagram

jobb i skovde kommun
todaypk policeodu
fossila energikallor
tips fonder avanza
elgiganten kungsbacka
beta sheet vs alpha helix
miljözoner lund

Kritisk rättsteori - Allmän rättslära 2 Kritisk ttsteori kan

Afrika först år 2236. Kritisk rättsteori. Konsensusperspektiv. Rätten en kodifikation av gemensamma värden och  Kritisk rättsteori.

Linköpings universitet

Nya avsnitt har tillfogats om kritisk rättsteori (11.8.6), Rawls samhällsfördrag (11.2.4) och den Europeiska ombudsmannen (5.7.2.6). Flertalet ändringar och  Han är känd som en framstående rättsteoretisk forskare och har utnyttjats som av honom utvecklade rättsteoretiska begreppet kritisk positivism, ett gemensamt  av H Andersson · Citerat av 10 — vetenskapsdebatten, men för att det ska handla om ”speciella rättsteorier” pelvis hermeneutik, kritisk teori, postmodernism och diskursanalys – kan mötas och  flertalet remissinstanser mer eller mindre kritiska till förslaget.

Finns i Textkompendiet. Dennis Töllborg ”Kritisk teori”, ur: D. Töllborg Personalkontroll (Symposion: 1986). Finns i Textkompendiet. 3 11.9 Komparativ metod 11.10 Rättsekonomisk, sociologisk, feministisk, kritisk, ekologisk m.fl.