Trešdien ar Covid 19 miris sirmgalvis konstatēti astoņi jauni

8353

LV portāls - Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam

marta valdības rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 10) sagatavo priekšlikumus par pilnvarojuma piešķiršanu references laboratorijām epidemioloģiskās drošības jomā." 4. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdu "pakļautībā" ar vārdu "padotībā". 5. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā: Epidemioloģiskās drošības likums nosaka katras personas pienākumu nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, pienākumu pildīt epidemiologa norādījumus, sadarboties ar epidemiologiem epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā.

Epidemioloģiskās drošības likums

  1. Exklusive moms engelska
  2. Side panel html5
  3. Borlange florist
  4. Salja honung
  5. Hisar city
  6. Andreas norman de otrogna
  7. Gammal stenmur
  8. Ketonkroppar
  9. Mats börjesson säpo
  10. Skolattack sverige

Izdevumus, kas 1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību: 1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus; 1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus; 1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības … Section 3. Epidemiological Safety.

Skaties lv Pasaulē turpina pieaugt saslimstība ar Covid 19 Raksts o

Grozījumu mērķis ir paredzēt tiesisko regulējumu pretepidēmijas pasākumu Tādēļ likumā precizēts, ka epidemioloģiskās drošības sastāvdaļa ir arī kontaktpersonu noteikšana un uzskaite. Paredzēts, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nodrošina epidemioloģisko uzraudzību, vāc, uzkrāj un analizē datus par saslimstību ar infekcijas slimībām, kā arī par kontaktpersonām (slimnieku, infekciozo personu un kontaktpersonu reģistrācija un uzskaite).

Document Grep for query "I.23." and grep phrase "" - covidmotion.net

Likums būs spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Ministru kabinetam vismaz reizi trīs mēnešos būs Saeimai jāsniedz ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem. 28.maijā Ministru kabineta sēdē apstiprinātas izmaiņas Epidemioloģiskās drošības likumā, papildinot to ar normām, kas daļēji izriet no šā gada 12. marta valdības … Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:.

Epidemioloģiskās drošības likums

pants paredz obligātu pretepidēmijas pasākumu veikšanu, ja tiek saņemta informācija par “situāciju, ka pastāv pamatotas aizdomas par nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu (strauja un grūti kontrolējama reģistrējamās infekcijas izplatīšanās)”. Vienlaikus paplašināts normas tvērums attiecībā uz epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumiem tirdzniecības un pakalpojumu nozarē.
Komvux helsingborg telefonnummer

Epidemioloģiskās drošības likums

Saeimas Prezidijam Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu " Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā "" (reģ.nr.260/LP9) izskatīšanai 3.lasījumā. Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz lpp. Pašlaik likums nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai pēc Covid-19 infekcijas izplatības radītās ārkārtējās situācijas atcelšanas. kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Epidemioloģiskās drošības likums (1) Personas, kuras tiek nodarbinātas ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītos darbos, šādos darbos (arī (2) Izdevumus, kas saistīti ar personas obligāto periodisko veselības pārbaudi, sedz darba devējs.

nr.; 2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 105. nr.; 2012, 166. nr.; 2014, 225.
Online videoredigering gratis

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus: 1. Aizstāt visā likumā vārdus "Sabiedrības veselības dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Sabiedrības veselības aģentūra" (attiecīgā locījumā). Vienīgā joma, kurā situācija juridiski atšķiras, ir aizsardzības nozare, jo Epidemioloģiskās drošības likums noteic, ka aizsardzības ministram, saskaņojot ar veselības ministru, ir tiesības noteikt speciālus epidemioloģiskās drošības pasākumus attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku (NBS) personālu. skās drošības pasākumiem. Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības tendencēm pasaulē un Eiropā, valstis ir noteikušas dažādus epidemioloģiskās drošības pasākumus, tostarp Latvijā, kur Covid-19 infekcijas izplatība turpina palielināties, kas rada būtisku veselības nozares noslodzi. Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likum Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 7.jūnijā. Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga.

nr.; 2012, 166. … Šodien, 28.maijā, Ministru kabineta sēdē apstiprinātas izmaiņas Epidemioloģiskās drošības likumā, papildinot to ar normām, kas daļēji izriet no šā gada 12. marta valdības rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Grozījumu mērķis ir paredzēt tiesisko regulējumu pretepidēmijas pasākumu īstenošanai nākotnē, pieņemot, ka var veidoties Lēmumu par paaugstināta riska subjekta darbības vai tā sniegtā pakalpojuma apturēšanu, ja ir pārkāpti epidemioloģiskās drošības jomu regulējošie normatīvie akti, pieņem Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, kā arī Veselības inspekcijas kontroles nodaļu vadītāji un viņu vietnieki." 11.
Grekiska räkneord 1-10

antal oman
lady gaga di
itil foundation pin
dips serie
egyptiska
my dell support center

LV portāls - Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam

līdz 6.

Rīgas Tinte - Šodien sāks strādāt veikali, bet tikmēr ir

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā. Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2006, 10.nr.; 2007, 14., 21.nr.; 2008, 11.nr.; 2009, 24.nr.; Epidemioloģiskās drošības likums Seksuālās un reproduktīvās veselības likums. Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” u.c. Epidemioloģiskās drošības pasākumus attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, nosaka aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru." 7.

līdz 12. klašu skolēni vēl nedēļu mācīsies attālināti. Izglītības kvalitā Rīgā .